Industrial development and sustainable livelihood : three case studies from West Africa
Licentiatavhandling, 2001

industrial development

environmental impact assessment

partnership

sustainable livelihood projects

mining industry

Författare

Sullay S. Kamara

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07