The same as being there together? : communication, technology, and social context in multi-user virtual environments
Licentiatavhandling, 2002

presence

communication media

social interaction

intercultural communication

status differences

virtual reality

Författare

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08