Experimental determination of pressure and solidosity profiles in cake filtration
Licentiatavhandling, 2003

scale up

local measurements

Cake filtration

pressure and solidosity profiles

separation

specific filtration resistance

porous media

lignin characterization

Författare

Christian Johansson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljöbioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07