Backaction of a single electron transistor
Licentiatavhandling, 2003

cooper pair box

backaction

single electron transistor

Författare

Andreas Käck

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Ämneskategorier

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07