Some aspects of fibre network structure
Licentiatavhandling, 2003

medium consistency

x-ray

computed tomography

image analysis

network forces

fibre network

finite element

fibre suspension

Författare

Maria Hansson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Elektroteknik och elektronik

Kemi