Some aspects of fibre network structure
Licentiatavhandling, 2003

medium consistency

x-ray

computed tomography

image analysis

network forces

fibre network

finite element

fibre suspension

Författare

Maria Hansson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Elektroteknik och elektronik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07