Interactions between colloidal gold particles and DNA
Licentiatavhandling, 2003

fluorescence

gold nanoparticle

colloid

electrophoresis

DNA

non-specific

Författare

Pär Sandström

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Kemi