Effect of molecular architecture of xylan on materials properties
Licentiatavhandling, 2003

xylan

water content

arabinoxylan

oxygen permeability

mechanical properties

thermal properties

glucuronoxylan

Författare

Maria Gröndahl

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07