Spin stripes in nanotubes
Licentiatavhandling, 2002

magnetic field

spin stripes

nanotubes

energy gap

hybridization

Författare

Alex Kleiner

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07