Studies of asphaltenes in model systems
Licentiatavhandling, 2002

shape

diffusion

stability

geometry

asphaltenes

pulsed field gradient spin echo NMR

sixe

kinetic

flocculation

aggregation

Författare

Jenny-Ann Östlund

Institutionen för teknisk ytkemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07