Optical manipulation and spectroscopy of single cells and silver nanoparticles in solution
Licentiatavhandling, 2003

single cells

resonance raman spectroscopy

single silver nanoparticles

flourescence spectroscopy

microfluidic systems

optical scalpel

Optical spectroscopy

optical manipulation

optical tweezers

Författare

Kerstin Ramser

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10