Modeling yeast growth curves
Licentiatavhandling, 2003

EM algorithm

saccharomyces cerevisiae

logistic model

chapman-richards model

optical density (OD)

bioscreen

gompertz model

parametric growth curve

Författare

Ilona Pylvänäinen

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Ämneskategorier

Matematik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07