Characterization of kraft pulp fibers : aspects of network strength and different fiber surface analyzing techniques
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Jeanette T. Risén

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Organisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07