Properties of stabilizers in colloidal dispersions
Licentiatavhandling, 2002

poly(ethylene glycol)

surface tension

dynamics

nonylphenol ether

relaxation

diffusion

conformation

PEG

cmc

adsorption

PFG-SE NMR

flourescence

Författare

Catherine Boissier

Institutionen för teknisk ytkemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06