On streamline diffusion schemes for the one and one-half dimensional relativistic Vlasov-Maxwell system
Preprint, 2013

Författare

Christoffer Standar

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2013:21

Mer information

Skapat

2017-10-06