Protein-carbohydrate interactions
Licentiatavhandling, 2002

protein-carbohydrate interactions

crystal structure

glycobiology

structure / function

Författare

Cecilia Svensson

Institutionen för molekulär bioteknik

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06