Microstructural studies of oxides on NiAlPt coatings and alloys
Licentiatavhandling, 2003

TEM

Aluminide diffusion coatings

SEM

XRD

superalloy

high temperature oxidation

alumina

NiAlPt

Författare

Henrik Svensson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07