Fluid dynamics of circulating fluidized-bed boilers
Licentiatavhandling, 2003

bottom bed

CFB boilers

wall-layer

fluid dynamics

large-scale circulating fluidized bed

loop seal

Författare

Andreas Johansson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07