Någon gång ska väl poletten ramla ner
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Många bygger sin vardag på vad man tror är den allmänna uppfattningen, till exempel att vi inte kan använda solenergi i Sverige. Andra tar saken i egna händer och visar att det går om man är intresserad och skaffar sig den kunskap som behövs.

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

1/2013 34-35

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08