Biofuels
Rapport, 2013

WP1 Report, Sustainable Intermodal Supply Systems for Biofuel and Bulk Freight

Författare

Fawad Awais

Göteborgs universitet

Jonas Flodén

Göteborgs universitet

Dag Hersle

Fredrik Bärthel

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10