Growth study of multiwall carbon nanotubes by CVD methods
Licentiatavhandling, 2003

chemical vapor deposition

growth mechanism

carbon nanotubes

carbon feedstock

fullerenes

metal cataclyst

acetylene

dc-glow dis-charge plasma

Författare

Raluca Elena Morjan

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-07