Advances in Coulomb blockade thermometry
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Surita Devi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Ämneskategorier

Fysik