Synthesis of phenylethynyl-bridged diporphyrins : new modifications to the Sonogashira reaction
Licentiatavhandling, 2003

sonogashira

copper-free

sila-sonogashira

palladium

donor-bridge-acceptor systems

porphyrins

mediated energy transfer

mediated electron transfer

co-catalysis

Författare

Thomas Ljungdahl

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07