Overliming and continuous cultivation of dilute-acid hydrolyzates by immobilized Baker's yeast, S. cerevisiae
Licentiatavhandling, 2003

immobilization

overliming

dilute-acid hydrolyzate

continuous cultivation

fermentation

s. cerevisiae

detoxification

ethanol

Författare

Ria Millati

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07