Intramolecular processes in porphyrin-based donor-bridge-acceptor systems
Licentiatavhandling, 2004

Donor-bridge-acceptor system

paramagnetic species

spectroscopy

porphyrin

super-exchange electron transfer

sequential electron transfer

Författare

Karin Pettersson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07