Structure and function of copper-containing nitrite reductase from Rhodobacter Sphaeroides 2.4.3
Licentiatavhandling, 2004

Nitrite reductase

nitrite reduction

crystal structure

redox

denitrification

copper protein

electron transfer

Författare

Frida Jacobson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07