Minor groove binding unsymmetrical cyanine dyes : binding and dissociation studies in free solution and in electrophoresis gels
Licentiatavhandling, 2004

electrophoresis

cyanide dyes

dissociation kinetics

minor groove binding

DNA

stopped-flow

unwinding

mobility shift assays

Författare

Maja Eriksson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07