Effect of surface chemistry on wetting properties of lignocellulosic fibers
Licentiatavhandling, 2004

Lignocellulosic fibers

ESCA/XPS

tagging

surface chemistry

contact angle

surface modification

Författare

Max Östenson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology: 33

Mer information

Skapat

2017-10-07