Light-induced processes in nano-optical applications
Licentiatavhandling, 2004

silver nanoparticles

surface-enhanced raman scattering (SERS)

molecular wires

optical trapping

surface-enhanced photochemistry

Författare

Fredrik Svedberg

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07