Simulation of wear in cone crushers
Licentiatavhandling, 2003

manganese steel

wear

simulation

work hardening

wear prediction

cone crushers

Författare

Mats Lindqvist

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07