Networks of innovators and the private-collective innovation model : why do firms engage in open source software?
Licentiatavhandling, 2004

collective action

Networks of innovators

open source software

appropriating returns

Författare

Linus Dahlander

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07