The evolution of entrepreneurial opportunities : a pragmatic approach
Licentiatavhandling, 2004

mobile internet

discovery

entrepreneur

development

perceptions

opportunity

venture

Författare

Stefan Sanz-Velasco

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07