Josephson currents in S-2DEG-S hetero-structures
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Joan Alegret

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07