Polarized-light spectroscopy of membrane and DNA bound molecules
Licentiatavhandling, 2004

linear dichroism

DNA-melting

penetratin

polyamide

polarized-light spectroscopy

Författare

Christina Hagelin

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07