Electrophoresis of DNA in lipid nanotubes : transport and counting of single biomolecules
Licentiatavhandling, 2004

lipid nanotube

confocal microscopy

single-molecule detection

electrophoresis

DNA

Författare

Michal Tokarz

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07