Improvement of brown stock washing : experimental and theoretical study of carbon dioxide addition
Licentiatavhandling, 2004

metal ion leaching

Brown stock washing

acid washing

co2

ph

Författare

Kourosh Khadjeh

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07