En processledares tankar om delaktighet
Kapitel i bok, 2013

deltagande dialog inflytande medborgarinitiativ Hammarkullen

Författare

Pål Castell

Chalmers, Arkitektur

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Stenberg et al. / Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling

108-110
978-91-980300-7-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-980300-7-5

Mer information

Skapat

2017-10-07