Structural adaptivity in frontal collisions : impact energy management adapted to crash severity
Licentiatavhandling, 2004

structural adaptivity

crash pulses

crash compatibility

frontal impacts

traffic safety

crashworthiness

Författare

Linus Wågström

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Teknisk trafiksäkerhet

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07