Bara halvvägs på deltagandestegen
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

deltagande dialog inflytande planering stadsutveckling

Författare

Pål Castell

Chalmers, Arkitektur

Arkitekten

0347-058X (ISSN)

Vol. 2013 46-47

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap