Alkali titanyl phosphates : structures and properties
Licentiatavhandling, 2004

rtp

non-linear optical materials

rubidium titanium phosphate

langbeinite

cation position

phase transition

Författare

Joacim Gustafsson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Oorganisk kemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07