Dreams of Calculus: perspectives on mathematics education
Bok, 2004

Författare

Claes Johnson

Anders Logg

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för beräkningsmatematik

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

ISBN

3-540-21976-5

Mer information

Skapat

2017-10-07