Automated solution of differential equations by the finite element method : the FEniCS book
Bok, 2012

Författare

Anders Logg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Kent-Andre Mardal

Garth N. Wells

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

DOI

10.1007/978-3-642-23099-8

ISBN

978-3-642-23098-1

Mer information

Skapat

2017-10-07