Adaptive Computational Methods for Parabolic Problems
Kapitel i bok, 2004

Författare

Kenneth Eriksson

Anders Logg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Encyclopedia of Computational Mechanics


0-470-84699-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

ISBN

0-470-84699-2

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13