A Hybrid Approach to Efficient Finite Element Code Development
Kapitel i bok, 2007

Författare

Anders Logg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Kent-Andre Mardal

Martin S. Alnaes

Hans Petter Langtangen

Ola Skavhaug

Petascale Computing: Algorithms and Applications


978-1584889090 (ISBN)

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

ISBN

978-1584889090

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13