Att lösa en differentialekvation
Kapitel, populärvetenskapligt, 2008

Författare

Anders Logg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Människor och matematik

95-109
978-91-85143-08-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

ISBN

978-91-85143-08-5

Mer information

Skapat

2017-10-07