Past and Future Perspectives on Scientific Software
Kapitel i bok, 2009

Författare

Anders Logg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Hans Petter Langtangen

Xing Cai

Simula Research Laboratory - by thinking constantly about it

321-362
978-3-642-01156-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

ISBN

978-3-642-01156-6

Mer information

Skapat

2017-10-06