Simulating Heart Valve Dynamics in FEniCS
Paper i proceeding, 2009

Författare

Kristoffer Selim

Anders Logg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

MekIT'09


978--82--519--2421--4 (ISBN)

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

ISBN

978--82--519--2421--4

Mer information

Skapat

2017-10-07