Topics in Adaptive Computational Methods for Differential Equations
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

Anders Logg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

CEDYA 2001: Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07