Mathematics and Computation
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Anders Logg

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för beräkningsmatematik

Stockholm Intelligencer: Fourth European Congress of Mathematics

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07