Automated Computational Modelling for Solid Mechanics
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Kristian B. Oelgaard

Garth N. Wells

Anders Logg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

IUTAM Symposium on Theoretical, Modelling and Computational Aspects of Inelastic Media

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07