Trends in Computational Mechanics Software
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Hans Petter Langtangen

Anders Logg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

21st Nordic Seminar on Computational Mechanics

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07